Šta je Energetski samit BiH?

Energetski samit organizujemo pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Državne regulatorne komisije za električnu energiju, Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH i Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske. Samit okuplja državna i entitetska ministarstva iz oblasti energetike, predstavnike parlamenata, elektroprivrede, privredne komore, mala i srednja preduzeća iz energetskog sektora, investitore, snabdjevače, udruženja potrošača, fakultete i nevladine organizacije, kao i predstavnike projekata, Energetske zajednice, predstavnike regulatornih komisija iz regije, te druge međunarodne donatore u energetskom sektoru.

Cilj samita je okupiti sve važne sudionike u energetskom sektoru u diskusiji o najvažnijim temama iz domena elektroenergetike kao što su investiranje/reinvestiranje u elektroenergetski sektor, funkcionisanje maloprodajnog tržišta električne energije i integracija BiH tržišta u regionalno tržište. Na samitu se organizuju i tehničke sesije koje će se baviti aktuelnim temama iz energetskog sektora.

Agenda

16. - 18. april 2019

#Sesija VrijemeInfo
1Registracija učesnika (kafa, kanapei, ručak)12:00 – 13:00
2Izjave za medije13:00 – 13:30
3Pozdravna obraćanja (prenos uživo)13:30 – 14:00
4Kratki video – retrospektiva (prenos uživo)14:00 – 14:05
5Prezentacija – Budućnost energetskog sektora - izazovi i mogućnosti (prenos uživo)14:05 – 14:25
6I Panel: Razgovori eksperata i vlada o energetskoj tranziciji (prenos uživo) 14:25 – 16:25
7Večera18:30 – 20:00Restoran
8Predstava Kamernog teatra 55 iz Sarajeva – Umri muški20:30OTKAZANO
#Sesija VrijemeInfo
1II Panel: Reforma sistema poticaja za obnovljive izvore energije u Bosni i Hercegovini9:00 – 11:30
2Pauza za kafu11:30 – 12:00
3III Panel: Status i izazovi tržišta električne energije u energetskoj tranziciji12:00 – 14:00
4Platforma potencijala biomase u BiH12:00 – 12:45Sala II (Tamaris)
5Ručak14:00 – 15:00
6IV Panel: Energetska efikasnost kao element energetske tranzicije15:00 – 17:00
7Prezentacije projekata17:00 – 19:30
8Večera19:30 – 21:00Restoran
9Zabava21:00
#Sesija VrijemeInfo
1V Panel: Perspektive gasnog sektora u energetskoj tranziciji9:30 – 11:30
2Pauza za kafu11:30 – 12:00
3VI Panel: Uloga medija u tranziciji energetskog sektora12:00 – 13:30
4Ključna zapažanja13:30 – 13:45
5Ručak13:45 – 14:30

Pod pokroviteljstvom

grb-bih

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BIH

grb-bih

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK)

grb-rs

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (RERS)

grb-ferk

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH (FERK)

Medijski partneri

Informacije o lokaciji

Mjesto održavanja

Grand Hotel Neum
Zagrebačka 2, 88390 Neum,
Bosna i Hercegovina

Novosti

Kontaktirajte nas

USAID Investiranje u sektor energije (USAID EIA)
Ferhadija 19/I
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 251 820
+387 33 251 829

Web

Deutsche Gesellschaft für Internationale  Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Poticanje energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini
Poticanje obnovljivih izvora energije u Bosni i Hercegovini

Ferhadija 19/II
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 204 985
+387 33 209 858

Web 1 | Web 2

Britanska ambasada Sarajevo

Hamdije Čemerlića 39a
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 (0) 33 282 200
+387 (0) 33 282 203

Web