Šta je Energetski samit BiH?

Energetski samit organizujemo pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Državne regulatorne komisije za električnu energiju, Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH i Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske. Samit okuplja državna i entitetska ministarstva iz oblasti energetike, predstavnike parlamenata, elektroprivrede, privredne komore, mala i srednja preduzeća iz energetskog sektora, investitore, snabdjevače, udruženja potrošača, fakultete i nevladine organizacije, kao i predstavnike projekata, Energetske zajednice, predstavnike regulatornih komisija iz regije, te druge međunarodne donatore u energetskom sektoru.

Cilj samita je okupiti sve važne sudionike u energetskom sektoru u diskusiji o najvažnijim temama iz domena elektroenergetike kao što su investiranje/reinvestiranje u elektroenergetski sektor, funkcionisanje maloprodajnog tržišta električne energije i integracija BiH tržišta u regionalno tržište. Na samitu se organizuju i tehničke sesije koje će se baviti aktuelnim temama iz energetskog sektora.

VAŽNO OBAVJEŠTENJE - ENERGETSKI SAMIT U BOSNI I HERCEGOVINI 2020

Poštovani,

Svjedoci smo nepredvidive situacije koju je izazvao virus COVID 19, a koja je obuhvatila cijeli svijet pa tako i Bosnu i Hercegovinu. Uvođenjem najnovijih restriktivnih mjera koje su preporučile nadležne institucije u BiH, USAID Projekat asistencije energetskom sektoru i Britanska ambasada Sarajevo su primorani da prolongiraju prethodno dogovoreni termin (28.-30. oktobar) za održavanje Energetskog samita 2020.

O novom terminu i formi održavanja Energetskog samita u Bosni i Hercegovini 2020 obavijestit ćemo vas blagovremeno.

S poštovanjem,
Organizatori

Pod pokroviteljstvom

grb-bih

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BIH

grb-bih

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK)

grb-rs

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (RERS)

grb-ferk

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH (FERK)

Informacije o lokaciji

Mjesto održavanja

Grand Hotel Neum
Zagrebačka 2, 88390 Neum,
Bosna i Hercegovina

Novosti

Kontaktirajte nasUSAID Projekat asistencije energetskom sektoru (USAID EPA)
Ferhadija 19/I
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 251 820
+387 33 251 829

Web

Britanska ambasada Sarajevo

Hamdije Čemerlića 39a
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 (0) 33 282 200
+387 (0) 33 282 203

Web