Šta je Energetski samit BiH?

Energetski samit organizujemo pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Državne regulatorne komisije za električnu energiju, Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH i Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske. Samit okuplja državna i entitetska ministarstva iz oblasti energetike, predstavnike parlamenata, elektroprivrede, privredne komore, mala i srednja preduzeća iz energetskog sektora, investitore, snabdjevače, udruženja potrošača, fakultete i nevladine organizacije, kao i predstavnike projekata, Energetske zajednice, predstavnike regulatornih komisija iz regije, te druge međunarodne donatore u energetskom sektoru.

Cilj samita je okupiti sve važne sudionike u energetskom sektoru u diskusiji o najvažnijim temama iz domena elektroenergetike kao što su investiranje/reinvestiranje u elektroenergetski sektor, funkcionisanje maloprodajnog tržišta električne energije i integracija BiH tržišta u regionalno tržište. Na samitu se organizuju i tehničke sesije koje će se baviti aktuelnim temama iz energetskog sektora.

AGENDA

#Sesija-VrijemeLokacija
1Pozdravna obraćanja10:30 – 11:00Online
2I Panel - Reforma energetskog sektora, status i izazovi11:00 – 12:30Online
3Pauza 12:30 – 13:00Online
4II Panel – Energetski sektor u toku pandemije COVID-19 i planovi za naredni period13:00 – 14:30Online
#Sesija-VrijemeLokacija
1III Panel - Uloga žena u energetskom sektoru11:00 – 12:30Online
2Pauza12:30 – 13:00Online
3IV Panel – Sigurnost snabdijevanja prirodnim gasom – preduslov za povećanje potrošnje 13:00 – 14:30Online
#Sesija-VrijemeLokacija
1V Panel - Razdvajanje Operatora distributivnih sistema u BiH (električna energija) - trenutne aktivnosti i naredni koraci11:00 – 12:30Online
2Pauza12:30 – 13:00 Online
3Energetska održivost13:00 – 14:30Online
4Završno obraćanje14:30Online

Pod pokroviteljstvom

grb-bih

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BIH

grb-bih

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK)

grb-rs

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (RERS)

grb-ferk

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH (FERK)

Novosti

Kontaktirajte nas  USAID Projekat asistencije energetskom sektoru (USAID EPA)
  Ferhadija 19/I
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  +387 33 251 820
  +387 33 251 829

  Britanska ambasada Sarajevo

  Hamdije Čemerlića 39a
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  +387 (0) 33 282 200
  +387 (0) 33 282 203