Moderator – Adnan Rondić

EU gradi energetsku uniju s ciljem da snabdijevanje energijom u Evropi bude sigurno, održivo te dostupno svima. Ono može podstaći ekonomiju i privući investicije, stvarajući nove mogućnosti za zapošljavanje. Ovo zahtijeva mudriju potrošnju energije i efikasne mjere za borbu protiv klimatskih promjena. Izvještaj o stanju energetske unije pokazuje napredak ostvaren u tranziciji na nisko-ugljičnu, sigurnu i konkurentnu ekonomiju EU. Pravila EU o upravljanju energetskom unijom i klimatskim aktivnostima zahtijevaju da zemlje EU izrade integrisane nacionalne energetske i klimatske planove (NEKP) koji pokrivaju period od 2021. do 2030. godine.

Bosna i Hercegovina bi trebala doprinijeti obavezujućem cilju EU za:

– Emisije stakleničkih plinova i obavezujuće godišnje granice
– 32 % energije iz obnovljivih izvora do 2030. godine
– 32,5 % energetske efikasnosti do 2030. godine, na osnovu primarne ili finalne potrošnje energije, primarne ili finalne uštede energije, ili energetskog intenziteta.
– osigurava diversifikaciju izvora energije i snabdijevanje iz trećih zemalja, čiji cilj može biti smanjenje zavisnosti o uvozu energije i fleksibilnost nacionalnog energetskog sistema
– povećati stepen interkonektivnosti električne energije do 2030. godine koju država članica želi, u razmatranju cilja interkonekcije električne energije od najmanje 15% za 2030. godine
– ključni infrastrukturni projekti za prijenos električne energije i gasa, i, gdje je to relevantno, projekti modernizacije koji su potrebni za postizanje ciljeva u okviru pet dimenzija Strategije energetske unije
– Bosna i Hercegovina će osigurati aspekte unutrašnjeg energetskog tržišta, kao što je povećanje fleksibilnosti sistema, tržišna integracija i povezivanje, čiji je cilj povećanje kapaciteta kojim se može trgovati unutar postojećih interkonekcija, pametnih mreža, agregacije, odgovora na potražnju, skladištenja, distribuisane proizvodnje, mehanizama za otpremanje, ponovno otpremanje i ograničavanje te cjenovni signali u realnom vremenu.
– Bosna i Hercegovina će uspostaviti nacionalne ciljeve i ciljeve finansiranja za javna i, kada je to moguće, privatna istraživanja i inovacije vezane za energetsku uniju.

Uvodna prezentacija – Buducnost energetskog sektora-Izazovi i mogucnosti – Igor Luksic, bivši premijer Crne Gore, konsultant

Panelisti:
1. Mirko Šarović, Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
2. Fadil Novalić, Premijer FBiH
3. Radovan Višković, Predsjednik Vlade RS
4. Janez Kopač, Direktor Sekretarijata Energetske zajednice
5. Bajazit Jašarević, Generalni direktor EP BiH
6. Drago Bago, Izvršni direktor za razvoj Elektroprivrede HZHB
7. Luka Petrović, Generalni direktor Elektroprivrede RS
8. Igor Lukšić, bivši premijer Crne Gore, konsultant
9. Mirza Kušljugić, profesor, BiH
10. Prof. Nikola Rajaković, profesor, Srbija
11. Garett Kelly, predsjednik nevladine organizacije SEE Change Net
12. Kemal Hanjalić, profesor, član Akademije nauka i umjetnosti BiH
13. Neven Dujić, profesor, Hrvatska