Moderator: Adnan Rondić

Božidar Radović, DNV GL – Uvodno izlaganje na temu: Reforma sistema poticaja za obnovljive izvore energije u BiH

• Predloženi mehanizmi za male i velike instalacije (Aukcije, FiT, FiP, Neto obračun)
• Građanska energija
• Procijenjeni troškovi poticaja po tehnologiji i postojećim potencijalima
• Izgledi za implementaciju

Panelisti:

1. Nikola Dubajić, Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK)
2. Tim Mennel, DNV
3. Emanuele Bianco, Međunarodna agencija za obnovljive izvore energije (IRENA)
4. Vasilios Anatolitis, Fraunhofer
5. Nada Ćeranić, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske
6. Eldar Hukić, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH
7. Milka Mumović, Sekretarijat Energetske zajednice

Sa jedne strane, trenutne politike podrške za OIE općenito su prihvaćene u BiH, dok sa druge rastu zahtjevi za reformu shema poticaja OIE. Ti stavovi odražavaju dinamične promjene u zastupljenosti OIE širom Evrope i dalje. Uz izvanredno širenje instalisanih kapaciteta za proizvodnju OIE na cijelom kontinentu, pojavili su se novi izazovi, uključujući tržišnu i mrežnu integraciju obnovljivih izvora energije zbog njihove intermitentne prirode i kompleksnosti predviđanja njihove proizvodnje.
Panel će diskutovati o procesu reforme sistema poticaja za OIE sa publikom kako bi se dobila povratna informacija o izgledima implementacije predloženih mehanizama i opcija.
Poboljšanja kvaliteta i efikasnost tehnologija u protekloj dekadi dovela su do značajnog smanjenja troškova po instalisanom kW. Slično tome, kreatori energetske politike u BiH žele da osiguraju da se troškovi za daljnju ekspanziju obnovljivih izvora energije smanje. Većina zemalja želi iskoristiti prednosti poboljšanja kvaliteta i efikasnosti tehnologije uvođenjem ekonomičnijih mehanizama poticaja. Slično tome, kreatori politike u BiH žele osigurati da se troškovi za daljnju ekspanziju OIE ograniče. Pored toga, buduće sheme poticaja moraju biti usklađene s okruženjem liberalizovanog elektroenergetskog sektora, budući da se u BiH narednih godina planira uvesti organizirano tržišnte električne energije.
Predložena reforma ima za cilj smanjenje troškova poticaja za OIE i olakšavanje razvoja projekata OIE u potpuno liberalizovanom okruženju elektroenergetskog sektora. Urađeni su posebni predlozi za reformu šeme podrške za velike i male objekte.