Moderator: Adnan Rondić

Energetska efikasnost kao element energetske tranzicije – Sanja Kapetina, MVTiEO i Esad Smajlovic, GIZ

Panelisti:

1. Boris Lubarda, Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske
2. Jasmina Katica, Federalno ministarstvo prostornog uređenja
3. Goran Krstović, GIZ ProEE
4. Mak Kamenica, USAID EIA
5. Armin Teskeredžić, Mašinski fakultet Sarajevo,
6. Zdravko Stefanovski, ESCO d.o.o.
7. Faruk Hadžić, ekonomski stručnjak

Energetska efikasnost je jedan od najvažnijih stubova razvoja energetskog sektora u skladu sa principima Evropske energetske unije i klimatske akcije. Praktično, energetska efikasnost smanjuje finalnu potrošnju energije, što dodatno oslobađa prostor za olakšavanje procesa dekarbonizacije, energetske sigurnosti i promovisanje mehanizama unutrašnjeg energetskog tržišta. Uticaj energetske efikasnosti može biti usmjeren na različite sektore finalne potrošnje energije. Sektor zgrada je dominantan, i javni i komercijalni, sa gotovo 60% finalne potrošnje energije.

Panel će razmatrati različite realne opcije za implementaciju ciljeva energetske efikasnosti i njen put do 2030. godine.

Da bi se pronašlo optimalno rješenje za razvoj energetske efikasnosti do 2030. godine, treba razviti multikriterijalnu analizu različitih scenarija. Različiti scenariji podrazumijevaju različite skupove politika i mjera i trebali bi doprinijeti novim projektovanim primarnim i finalnim sektorima potrošnje energije u ekonomiji i po sektoru (uključujući industriju, stambeni, uslužni i transportni sektor), uzimajući u obzir trenutni potencijal za primjenu visokoefikasne kogeneracije i efikasne sisteme daljinskog grijanja i hlađenja; i troškovno optimalni nivoi minimalnih zahtjeva za energetske karakteristike zgrada koji proizlaze iz nacionalnih proračuna.

Cilj multikriterijalne analize je procjena gore navedenih scenarija u smislu njihovog različitog utjecaja na makroekonomske i, u mjeri u kojoj je izvedivo, uticaje na zdravstvo, okoliš, zapošljavanje i obrazovanje, te društvene utjecaje, uključujući i mogućnost za procjenu pravilnih tranzicijskih aspekata (u smislu troškova i koristi, kao i isplativosti) planiranih politika i mjera.